Петък, Септември 22, 2017

Проект по ОП

 OPPOPP1


 

  Фирма ИНФОМЕД ЕООД е в процес на изпълнение на проект 4МС-02-22/27.04.2012 Модерно управление и високо качество на работа чрез въвеждане на ERP- система в ИНФОМЕД ЕООД ” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 Процедура за определяне на изпълнител ОТКРИТ ИЗБОР  за доставка с предмет: "Доставка, инсталиране/внедряване на дълготрайни материални и нематериални активи по договор за безвъзмездна финансова помощ 4МС-02-22/27.04.2012, по обособени позиции кактко следва: 1.Доставка и инсталиране на сървърна конфигурация- 2 бр; 2.Доставка и внедряване на ERP - система- 1 бр;

  Документация: свали от тук

  Въпроси и отговори: свали от тук

  Информация за сключен договор:  файл 1файл 2

Вход за потребители

Регистрация

Регистрация * * Задължително поле

Името, което въведохте е невалидно.
Моля въведете валидно потребителско име. Без интервали, най-малко 2 символа и не трябва да съдържа следните символи: \ " ' % ; ( ) &
Парола е невалиден.
Паролите които въведохте не съвпадат. Моля, въведете желаната от вас парола в полето за паролата и потвърдете, като го въведете паролата в полето повтори паролата
Невалиден е-мейл адрес
Е-мейл адресите, които въведохте не съвпадат. Моля, въведете желаният от вас е-мейл в полето за е-мейл и потвърдете, като го въведете е-мейл адреса в полето повтори е-мейл адрес