Петък, Септември 22, 2017

Системен микроскоп CX41

Серия СХ2

OLYCX41-RFОптика и качества, изключителни за този клас микроскопи.

Съвършена оптика и функционалност на системата, съчетани с висока икономическа ефективност

Усъвършенстването на този популярен микроскоп води до значително подобрение, както на оптичната система, така и на експлоатационните характеристики, запазвайки при това ниска цена. Оборудването с водещата UIS2 оптика на Olympus води до значително подобрение в качеството на образа при различни техники на наблюдение, от светло поле до флуоресценция при отразена светлина. СХ41 е лидер в класа си като качество на изображението и експлоатационни характеристики при използването му за изследователски цели и обучение.

Плоскост на изображението в цялото зрително поле с обективи PLCN

СХ41 предоставя образи с изключителни качества при всякакви методи на наблюдение. Използваната оптика е известната UIS2 оптика на Olympus, а обективите са PLCN от серията план-ахромат, без съдържание на олово, изработени от внимателно подбрано стъкло, с отлични качества и произведени с най-строга прецизност. Резултатът е съществено подобрение в качеството на изображението в обсега на цялото зрително поле, а при използването на обективи 10х и 40х се получават едни от най-добрите образи сред микроскопите от този клас. Осветлението е преминаващо, с високоефективен халогенен източник с характеристики 6V, 30W.

Сравнение на зоните с плоско изображение. Обикновен обектив.

Висока икономическа ефективност при флуоресценция в отразена светлина и други методи на наблюдение

Слайд кондензор / CX-SLC

Кондензор за светло поле / CH3-CD

Този кондензор тип Abbe позволява наблюдение в светло поле с обективи от 4х до 100х. Точността на центрирането се постига с помощта на допълнителни лещи (CX-AL) и ирисова диафрагма, като така се предотвратява навлизането в зрителното поле на излишна светлина и се постига ярко и равномерно осветяване на принципа на Кьолер при каквото и да е увеличение. Този икономически изгоден модел кондензор позволява наблюдение във фазов контраст и тъмно поле чрез лесно добавяне на приставки.

Приставки за фазов контраст / СХ-РН1, 2, 3

За наблюдение във фазов контраст при увеличение 10х, 40х и 100х.

Диафрагма за тъмно поле / СН2-DS
За наблюдение в тъмно поле при увеличения от 4х до 40х.

*Нужен е държач (CH2-FH) за филтри или допълнителна леща (CX-AL).

Адаптер за малки увеличения / CX-LA

Използването на обектив с малко увеличение 2х позволява да се правят макронаблюдения.

Приставка за флуоресценция при отразена светлина / CX-RFA-2

Потребителите могат да избират между „син“ или „зелен“ филтър за флуоресценция или наблюдение при преминаваща светлина. UIS2 оптиката дава образи със ярка флуоресценция, без да е нужно да се сменя увеличението при преминаване от наблюдение при преминаваща светлина към наблюдение при флуоресценция. Могат да се ползват стандартните PLCN обективи и стандартно захранване /кат.номер 35425-1/.

Кондензор за обикновена поляризация / СН3-СDP

Може да се извършва наблюдение при поляризация с пластинка за нюансиране при увеличения от 4х до 100х с използване на допълнителната приставка U-TAD. За изследване на подагра е предвиден анализатор U-GAN. Налични са и обективи за поляризация с увеличения от 4х до 100х.

*Нужни са допълнително поляризатор U-POTи анализатор U-ANT.

Сух кондензор за тъмно поле / СХ-DCD

Този сух кондензор за тъмно поле обезпечава превъзходен тъмнополеви ефект без да е нужно използването на имерсия. Подходящ за увеличения 10х и 40х.

Кондензор за фазов контраст / CX-PCD

Универсалният кондензор CX-PCD позволява да се извършва наблюдение в светло поле, във фазов контраст и в тъмно поле, без да е нужна смяна на кондензора. Позволява наблюдение във фазов контраст с увеличения от 10х до 100х и наблюдение в тъмно поле с увеличения 10х и 40х.

Противогъбична обработка

Тубусът, окулярите и обективите на микроскопа са преминали противогъбична обработка, която надеждно защитава качеството на оптичните елементи дори в райони с повишена влажност. Предлага се и противопрахов калъф. /кат.номер 38159/.

Надеждността на основните микроскопски характеристики осигурява висока степен на удобство при работа

Движение на препарата с едно докосване

Мястото за захващане на винтовете за движение на предметната масичка по X и Yосите са снабдени с гумени дръжки, позволявайки гладко движение на препарата с едно докосване. Тесният дизайн на тялото на микроскопа и удобното разположение на контролните елементи осигуряват лесен достъп до всички тях, така че работещият може да е в удобна поза.

Револверът с гнезда за 5 броя обективи е с наклон навътре

Револверът с гнезда за 5 броя обективи дава възможност за наблюдение при различни увеличения и различна комбинация от обективи. Безпрепятственият достъп до пространството пред обективите позволява бърза и лесна смяна на препаратите.

Винт за грубо фокусиране с възможност за регулиране силата на напрежение при въртенето му

Силата на напрежение при въртене на винта за грубо фокусиране може да бъде регулирана, което предпазва обектива/ покривното стъкло от увреждане и позволява фокусирането да става лесно. Винтовете за грубо и фино фокусиране са разположени от 2-те страни. Предвиден е и винт за застопоряване на максимална горна позиция на препарата.

Ергономична бинокулярна глава с възможност за корекция на ъгъла на наклона / U-CTBI

Бинокулярният тубус с възможност за корекция на ъгъла на наклона дава възможност всеки оператор сам да избере най-подходящата и удобна за него позиция за на височината на точката на наблюдение, което значително намалява умората при дълга работа.

Нов дизайн на предметната масичка без зъбни рейки

За да се поддържа чистота в работната зона, и за да се избегне пречене при провеждане на работните движения, водачът за движение по Х-оста на предметната масичка не излиза извън очертанията на самата масичка. Главната скала и нониусът са разположени по начин, позволяващ лесното им разчитане.

Лесен транспорт и инсталация

Микроскопът СХ41 представлява портативен уред с удобни места за захващане в предната и задна част на тялото на микроскопа, без неудобни изпъкнали елементи по механизма за движение на препарата върху предметната масичка.

Повече аксесоари, по-голям брой техники за наблюдение

Тринокулярен тубус / U-CTR30

Могат да бъдат добавени цифрова или видеокамера за получаване и съхраняване на образа и обсъждането им по време на учебни семинари или съвещания чрез адаптер за камера, тип Cmount, с увеличение 0,5х, което дава пълен номер на зрителното поле.

Цифрова камера / DP21
Получените живи образи са с висока резолюция и изключително детайлно изображение. Подпомага провеждане на конференция с образ в реално време и плавна работа.

Дискусионна приставка / U-DO3

Позволява едновременно наблюдаване на един препарат от двама души с еднакво качество на образа, едно и също увеличение и една и съща част от препарата.

Приставка за регулиране височината на окулярите / U-EPA2
Позволява височината на микроскопа и нивото на окулярите да се увеличи с 30 мм. Могат да се добавят до два броя регулаторни приставки между статива и тубуса.

Индикатор със стрелка / U-АРТ

Позволява участък от зрителното поле да се отбележи с помощта на LED стрелка.

Превключвател за увеличение 2х / U-ECA

При превключване на позицията на U-ECA увеличението се увеличава два пъти.

Приставка за рисуване / U-DA

Приставката за рисуване позволява в зрителното поле да се вижда молива и повърхността за рисуване.

Междинна тринокулярна приставка / U-TRU

При наличието на бинокулярен тубус тази приставка позволява добавяне на камера за цифрова микроскопия.

Повече информация тук

Вход за потребители

Регистрация

Регистрация * * Задължително поле

Името, което въведохте е невалидно.
Моля въведете валидно потребителско име. Без интервали, най-малко 2 символа и не трябва да съдържа следните символи: \ " ' % ; ( ) &
Парола е невалиден.
Паролите които въведохте не съвпадат. Моля, въведете желаната от вас парола в полето за паролата и потвърдете, като го въведете паролата в полето повтори паролата
Невалиден е-мейл адрес
Е-мейл адресите, които въведохте не съвпадат. Моля, въведете желаният от вас е-мейл в полето за е-мейл и потвърдете, като го въведете е-мейл адреса в полето повтори е-мейл адрес